Historia

Najważniejsze daty z historii bibliotek gminy Alwernia

1869 
Józef Patelski ufundował bibliotekę, przeznaczoną dla mieszkańców
  Kwaczały,  Rozkochowa i Źródeł
   
1947 
Powstała Biblioteka Publiczna w Alwerni. Kierowniczką biblioteki zostaje
  jej założycielka, Pani Janina Rogalska
   
1948 
Biblioteka im. Józefa Patelskiego w Kwaczale została formalnie
  zarejestrowana w Okręgowym Inspektoracie Szkolnym w Chrzanowie
  jako czynnie działająca biblioteka publiczna
   
1954 
Powstają biblioteki gromadzkie w Okleśnej, Regulicach i Porębie Żegoty
   
1974 
Powstaje filia GBP w Grojcu
   
1975 
Po reformie administracyjnej biblioteka w Alwerni staje się Gminną
  Biblioteką Publiczną, której podlegają filie w Kwaczale, Okleśnej,
  Regulicach, Grojcu i Porębie Żegoty
   
1983 
Biblioteka otrzymuje nowy lokal w budynku komunalnym przy ul. Rynek 2
   
1989 
Zbiory Biblioteki zostają przeniesione do budynku Urzędu Gminy,
  ul. Gęsikowskiego 7
   
1990 
Biblioteka staje się instytucją samorządową
   
1993 
Alwernia otrzymuje prawa miejskie
   
1994 
Biblioteka w Alwerni zmienia nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
   
1997 
50 - lecie MGBP w Alwerni
   
2001 
Wydanie książki Piotra Lechowskiego pt. "Biblioteka Publiczna
  im. Józefa Patelskiego w Kwaczale"
   
2005
MGBP w Alwerni zakupiła program biblioteczny Libra 2000, który pozwoli w pełni
  zautomatyzować usługi biblioteczne
   
2007 
60-lecie powstania Biblioteki Publicznej w Alwerni
   
2007 Wydanie książki "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni : 1947-1997 : zarys dziejów"
   
2008 MGBP w Alwerni w pełni zautomatyzowała usługi biblioteczne
   

2009

2017

Jubileusz 140-lecia Filii MGBP im. Józefa Patelskiego w Kwaczale

70-lecie powstania Biblioteki Publicznej w Alwerni.
Patronką MGBP została jej założycielka Janina Rogalska