PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MGBP W ALWERNI

Kolejny rok z rzędu  MGBP w Alwerni uczestniczy  w Programie Wieloletnim "Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowano go ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W 2020 r. MGBP w Alwerni otrzymała dotacje w wysokości 10760,00 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

 
02 lipiec 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Rogalskiej w Alwerni  została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt pt. „Magia kolorów w książce i życiu” otrzymał dofinansowanie w kwocie 23800,00  zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz 6000,00 zł w formie dotacji celowej z Gminy Alwernia. W ramach tych środków MGBP w Alwerni wraz z filiami zorganizuje szereg literackich i kulturalnych wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym 60 plus. Będą to m.in. spektakle teatralne dla najmłodszych, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy i wystawy. Dodatkowo projekt zakłada uczczenie przypadającej w tym roku rocznicy 100 lecia urodzin Jana Pawła II.  

 

 01 sierpień 2019            

MGBP w Alwerni po raz kolejny uczestniczyła w Programie Wieloletnim "Narodowy            Program Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem Programu, jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz zwiększenie liczby czytelników. Szczególny nacisk został położony na stały dopływ nowości wydawniczych. Projekt zrealizowano ze srodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju CzytelnictwaW 2019 r. MGBP w Alwerni na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dotację w wysokości 11 330 zł. Środki te  zostaną przeznaczone na zbogacenie księgozbioru o literaturę dla dzieci, młodzieży  oraz dorosłych.


 23.05.2019

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni została beneficjentem programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Medialna moc książki - cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 18900, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz 7000,00 zł z Gminy Alwernia. Środki te pozwolą na wszechstronną promocję książki poprzez spotkania autorskie ze znanymi osobami ze świata literatury, telewizji, radia i teatru. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych w tym 60+. Projekt będzie realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

 

 

 
20 kwiecień 2019

MGBP w Alwerni przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących–Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca z siedzibą w Warszawie. W ramach projektu biblioteka otrzymała zestaw 2 urządzeń, w skład którego wchodzi Czytak Plus i Czytak NPN3. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła je wypożyczać osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku uzyskają łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

 


29 wrzesień 2018

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni uczestniczy w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz służy rozwojowi bibliotek w Polsce. W tym roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni otrzymała na ten cel dotację w wysokości 14.070 zł. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

 
29 wrzesień 2018

MGBP w Alwerni bierze udział w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", który jest skierowany do dzieci  urodzonych w 2015 r., a realizowany przez Instytut Książki. Od września 2018 roku podczas odwiedzin w naszej bibliotece Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę informacyjną dla rodziców „Książką połączeni", oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek.

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 05 czerwiec 2018

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni została beneficjentem programu MKIDN Partnerstwo dla książki. Projekt „Niech połączy nas książka i historia-cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 19584,00 zł. Środki te pozwolą zorganizować szereg imprez kulturalnych  inspirowanych literaturą historyczną m.in. spotkania autorskie, wykłady, konkursy, warsztaty. Tematem przewodnim wszystkich tych działań będzie książka, dzieje Polski oraz  historia lokalna, a celem promocja literatury historycznej i  regionalnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym seniorów 60+ . Projekt będzie realizowany przez MGBP w Alwerni i filie.

 

 12 wrzesień 2017

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek otrzymała w 2017 r. dotację  w wysokości 14.000 złProgram realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.
21 marzec 2017 r.

 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni będzie realizować w 2017 r. projekt  KSIĄŻKA DOBRA NA WSZYSTKO, który w ramach programu „Partnerstwo dla książki” otrzymał dofinansowanie z MKiDN  w wysokości 24 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała projekt kwotą 6 tys. zł. Parterami MGBP w Alwerni w realizacji projektu będą: Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Stowarzyszenie Alwernia Plus, Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”, Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty. Celem projektu jest podkreślenie znaczenia biblioteki publicznej jako instytucji zaangażowanej w życie społeczne oraz kulturalne mieszkańców gminy. W ramach  otrzymanych środków MGBP w Alwerni wraz z partnerami zorganizują ponad 20 literackich wydarzeń, adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  W blokach tematycznych odbywać się będą m.in warsztaty, spotkania autorskie, poszukiwanie książek w lesie tzw. książkobranie (rodzaj gry miejskiej), II edycja Gminnego Dyktanda, wykłady, konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy itp. Zwieńczeniem cyklu spotkań będzie Święto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej obchodzącej w 2017 roku jubileusz 70. lat powstania.

 21 listopad 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  informuje, że będzie realizować projekt „Biblioteka dla każdego…” złożony w programie Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". 

Program skierowany był  do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Projekt MGBP został oceniony bardzo wysoko /druga pozycja w kraju/ i uzyskał dofinansowanie w wys. 30 tys. zł. Gmina Alwernia dofinansowała nasz projekt kwotą w wysokości 6 tys. zł. W ramach środków zaplanowano zakup komputerów stacjonarnych i kolorową laserową drukarkę, by unowocześnić czytelnie internetowe w Alwerni i Kwaczale.
                    

Program "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 r., jego nazwa nawiązuje do Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego - ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dwusetną rocznicę urodzin pisarza.

"Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line”.

6 wrzesień 2016

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2016 r. dotację  w wysokości 13.870 zł.
Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup literatury pięknej dla dorosłych, książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw popularnonaukowych.

 

 

29 marzec 2016

mgbp logo projekty

MGBP i  Stowarzyszenie Młoda Alwernia będą realizować w 2016 r. projekt „Układ Otwarty - Wokół Jednego Utworu” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo publiczno- społeczne, priorytet Promocja literatury i czytelnictwa. Bezpośrednią inspiracją dla projektu jest utwór „Takie Coś” z 1946 roku autorstwa dziewiętnastowiecznego poety i rysownika Edwarda Leara. W ramach projektu udało się pozyskać środki w wysokości 30 tys. zł, projekt zdobył najwyższą liczbę punktów i uzyskał 1 miejsce.

23 wrzesień 2015

MGBP w Alwerni wraz ze Stowarzyszeniem „Młoda Alwernia” realizowały od kwietnia do września 2015 r. projekt "Książka na dobry początek". Był on finansowany ze środków MKiDN i Gminy Alwernia, a jego celem była promocja czytelnictwa.
W ramach projektu odbył się cykl spotkań literacko-artystycznych we wszystkich bibliotekach Gminy Alwernia, na które zaproszono dzieci w wieku 7-13 lat, dorosłych oraz tych wszystkich, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach z ciekawymi ludźmi.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni w  ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała w 2015 r. dotację na zakup książek w wysokości 13.460 zł.
Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci
i młodzieży.

 

30 grudzień 2014


MGBP w Alwerni w ramach programu Biblioteki Narodowej otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. W 2014 r. wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 11 530 zł.

Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczono na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci oraz młodzieży.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce.


08 listopad 2013

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni po raz kolejny bierze udział w   programie    "ORANGE DLA BIBLIOTEK” realizowanym przez Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi oraz edukacyjnymi.
Nasza Biblioteka otrzymała w tym roku dotację w wysokości 6 546,50 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej oraz 3 filiach w Kwaczale, Regulicach i Porębie Żegoty. Mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci w godzinach otwarcia bibliotek.
Kwoty dotacji przyznane MGBP w Alwerni  wynosiły:
2013 - 6.546,50
2012 - 2.804,29
2011 - 4.256,02
2010 - 2.099,9808 listopad 2013

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  w ramach programu Biblioteki Narodowej realizuje projekt "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". W 2013 roku wysokość dotacji dla naszych bibliotek wyniosła 10.720 zł.
Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 2/3 kwoty przeznaczone zostanie na zakup literatury dla dorosłych, a 1/3 na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji dla Biblioteki głównej i filii w poszczególnych latach wynosiła:
2013 – 10.720,00
2012 – 10.360,00
2011 –   8.230,00
2010 –   5.890,00
2009 –   6.540,00
2008 – 16.420,00
2007 – 16.420,00
2006 –   8.800,00
2005 – 17.400,00

2004 –   4.500,00


 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni  jak co roku bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". W  ramach tego Programu biblioteka w 2011 roku otrzymała dotację
w wysokości 8.230,00 zł.


24 styczeń 2012

W 2011 r. Miejsko-Gminna biblioteka Publiczna w Alwerni  brała udział  w programie „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymała dotację w wysokości 4.256,02 zł. Celem programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych. Ideą programu jest umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez powszechny i darmowy dostęp do największego i chyba najpowszechniejszego źródła informacji jakim jest Internet. Pomysłodawcą programu jest Fundacja Orange. Program Akademii Orange prowadzony jest na podstawie porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


2 listopad 2011

MGBP w Alwerni zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska wspólnie z Powiatową i Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach jak również Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury w Gołczy. Biblioteką wiodąca jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Biblioteki będą mogły otrzymać granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szeregu projektów. Ponadto te placówki, które do tej pory nie skorzystały z oferty Grupy TP SA „Biblioteki z Internetem TP”, będą mogły zostać bezpłatnie podłączone do sieci.
Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach – ponad 3300 placówek. Budżet Programu to 28 milionów dolarów.
Środki te są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Szczegółowe informacje o programie i wynikach naboru, a także pełna lista aplikujących bibliotek wraz z otrzymaną punktacją na stronie: www.biblioteki.org. W listopadzie 2011 r. w filiach MGBP zainstalowano sprzęt komputerowy o wartości ponad
20 tys. złotych
.

♦♦♦ 

01 wrzesień 2010 

Projekt

 „Modernizacja infrastruktury bibliotek Gminy Alwernia” to nazwa projektu, który otrzymał  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Infrastruktura bibliotek w wysokości 50 000 zł.

Projekt napisany przez bibliotekę uzyskał 6 lokatę wśród bibliotek, które przystąpiły do programu. Otrzymaliśmy jedną z wyższych kwot dofinansowania ze wszystkich placówek, które złożyły projekty.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
W ramach projektu biblioteka planuje m.in. adaptację pomieszczeń dla  biblioteki w Regulicach (Filia MGBP otrzymała nowy lokal w budynku Ośrodka Zdrowia), wymianę oświetlenia w dziale dla dzieci i młodzieży w MGBP w Alwerni i wymianę parapetów w Filii w Kwaczale.

 

♦♦♦ 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP”, prowadzonego na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
W ramach programu biblioteka złożyła wniosek do Fundacji Orange i otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2.099,98zł.
Celem darowizny jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do Internetu w bibliotece  w roku 2010.
Otrzymaną dotację biblioteka planuje przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu.

 ♦♦♦

Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznej w Alwerni od kilku lat otrzymuje dotację ze środków Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. W 2010 r.  wysokość dotacji dla naszej biblioteki wynosi 5.800 zł.