Polska moją Ojczyzną!


Dnia 29 kwietnia br. przedszkolaki odwiedziły bibliotekę w Porębie Żegoty. Zajęcia związane były z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzieci obejrzały film edukacyjny pt. „Polak mały- symbole narodowe”, wysłuchały legendy o powstaniu państwa polskiego „Lech, Czech i Rus” oraz recytowały wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? Polak mały”. Przypomniano również wiersze Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”, Marii Łaszczuk „Znak” oraz Joanny Kulmowej „Mój orzeł”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat wyglądu oraz znaczenia dla Polaków symboli narodowych. Na zakończenie zajęć każde dziecko pokolorowało godło Polski.