Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski


MGBP w Alwerni zaprasza na wystawę pt.: ”Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”, która składa się z 11 płaskorzeźb.

Właścicielem obrazów jest kolekcjoner staroci, mieszkaniec Grojca Edward Fiba, który osobiście zaprojektował i pozyskał materiały do ich wykonania. Rzeźbienia w drewnie lipowym  podjął się zaprzyjaźniony z nim, pochodzący z gór artysta. Celem wystawy jest przypomnienie oraz upamiętnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Dwie z prezentowanych  płaskorzeźb odnoszą się do informacji związanych z miejscem urodzenia i rodziną Papieża, a dziewięć do jego wizyt w Ojczyźnie. Właściciela obrazów pana Edwarda Fibę fascynuje postać papieża Polaka, wyszukuje i czyta ciekawostki oraz przechowuje pamiątki związane z Ojcem Świętym.

Wystawę można oglądać do końca lipca 2020 r. w witrynach biblioteki i na stronie www Galeria-Wystawy.